Virksomhedsformer

Starteriet

Fejl er den hurtigste vej til succes

Facebook

Tilbage

Oversigt over virksomhedsformer

Her får du en oversigt over de forskellige virksomhedsformer.
Din virksomhed vil sikkert ændre sig undervejs, og det kan være du pludselig bør skifte til en anden virksomhedsform.

Personligt firma

Den nemmeste måde at starte på, er ved at skabe et personligt firma – Det hedder en enkeltmandsvirksomhed.

Der er ingen formelle krav, så du kan bare gå i gang.

En enkeltmandsvirksomhed viser sig ofte at være en rigtig god idé. Den første periode giver nemlig ofte et 0-resultat (0-resultat betyder, at du hverken taber eller tjener penge). Du kan dog også komme ud for, at den første periode giver et underskud. Det vil sige, at du typisk lever af kassekreditten.

Når din personlige virksomhed efter en periode får overskud, så tal med din advokat og revisor om at overdrage virksomheden til et anpartsselskab.

Hvordan hæfter du i en enkeltmandsvirksomhed?
Hvis du går konkurs med en enkeltmandsvirksomhed, så skal den gæld, som virksomheden har, betales tilbage med alt det du ejer nu og det, du kommer til at eje fremover.

Med andre ord: Den gæld du stifter i firmaet, fx. til banken eller leverandører, hæfter du for med din private formue, dvs. din MAC computer, PlayStation, bolig, bil & andre aktiver. Du kan altså ikke adskille din virksomhedsøkonomi og privatøkonomi.

IVS

Denne selskabsform er relevant, hvis du ikke skal have ansatte fra starten og ikke skal investere i maskiner el.lign.

Det er især hvis du ønsker at stifte et ApS, men ikke har råd, at IVS er det mest relevante.
• Kan stiftes med selskabskapital på kun 1 kr.
• Du skal opspare 25% af det årlige overskud i selskabet, indtil den samlede egenkapital er 50.000 kr.

Det kan især være en god idé at starte et IVS, hvis man er ung, studerende, ikke har startkapitalen og heller ikke har behov for at få ret meget i løn.

Interessentskab I/S

Et interessentskab er en virksomhed, hvor alle ejerne hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser.

Ved stiftelsen aftaler man ejerforholdet. Hvis dette ikke aftales, antages det at ejerne har lige store ejerandele.

Hvordan hæfter du?
Du og de andre ejere hæfter solidarisk. Det vil sige at I således hæfter ens for al den gæld, som selskabet har. I hæfter personligt med alt hvad I ejer og kommer til at eje.

Dine private kreditorer kan kun rejse krav i din private formue, og i den andel du selv ejer af interessentskabet.

A/S & ApS

Et aktieselskab (A/S) og et anpartsselskab (ApS) kan du stifte alene eller sammen med andre.
• Ejerne skal indskyde 125.000 kr. for et A/S
• Ejerne skal indskyde 50.000 kr. for et ApS

Det behøver ikke at være kontanter, du skyder ind. Du kan godt indskyde værdier i stedet, f.eks. maskiner, biler, driftsmidler, varelager, en ejendom. Aktiverne skal have en dokumenteret værdi på det pågældende beløb.

Hvordan hæfter du?
Det er kun selskabet, der hæfter for selskabets gæld. Men kreditorer vil ofte bede dig om at kautionere for selskabets gæld, og derved kommer du også til at hæfte personligt.

Holdingselskab

Ønsker du at begrænse risikoen ved driften i ét selskab samt lave opsparing i et andet selskab, kan du lave en holdingkonstruktion. Det vil sige, at du har et moderselskab, der er din pengetank.

Moderselskabet kan efter tre år skattefrit modtage udbytte fra det datterselskab, der kører driften af virksomheden.

Tilbage